แอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบว่าตาท่านแห้งหรือไม่

ขอเชิญชวนทุกท่าน ดาวน์โหลด ทดสอบ และแชร์ แอพพลิเคชั่นเพื่อทดสอบว่าตาท่านแห้งหรือไม่ เพื่อคัดกรองโรคตาแห้งได้ด้วยตนเอง และตระหนักถึงโรคตาแห้งเพื่อนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้อง

Download App : Click Here

ขอแสดงความขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ด้วยความปรารถนาดี
จาก ชมรมกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ แห่งประเทศไทย