แลนเซสส์ไทย และโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

แลนเซสส์ไทย และโอเร็กซ์ เทรดดิ้ง นำโดย ดร.นันทวัฒน์ เกิดชื่น กรรมการบริษัท แลนเซสส์ ไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะ ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อรีไลออน เวอร์คอน จำนวน 40 กิโลกรัม เพื่อใช้ผลิตเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อจำนวน 4,000 ลิตร สำหรับฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิว ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต