แถลงข่าว “โครงการคอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต”

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 จัด  “โครงการคอนเสิร์ตการกุศล ศรัทธาเพื่อชีวิต” โดยศิลปินวงคาราบาว เพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือ 42 โรงพยาบาลรัฐที่ขาดแคลน โดยมี พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.)   ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ  คุณเอนก จงเสถียร ประธานโครงการฯ  นพ.จิรศักดิ์ วิจักขลาลัญฉ์ กรรมการโครงการฯ ฝ่ายแพทย์ และ คุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์


[easy-social-share]