แถลงข่าว “วันการได้ยินโลก 2562”

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายสถาบันการแพทย์ต่างๆ เปิดการแถลงข่าว เรื่อง วันการได้ยินโลก 2562  “ World Hearing Day Thailand 2019 ” พร้อมทั้งจัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง สถานการณ์ปัญหาโรคหูในประเทศไทยและการได้ยินในเยาวชนไทย รวมถึงความสำคัญของ World Hearing Day Thailand 2019 โดยมี นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล ที่ปรึกษามูลนิธิหู คอ จมูกชนบท, รศ.พญ.ประสบศรี อึ้งถาวร อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 และ ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย และประธานจัดงาน World Hearing Day Thailand 2019 ร่วมแถลงข่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย