เอไอเอ ประเทศไทย มอบเงินบริจาค

เอไอเอ ประเทศไทย โดยคุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณภานุพันธ์ เอกชูเกียรติ นพ.โสภณ นันทาภรณ์ศักดิ์ คุณประเทือง จุ้ยมณี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ พญ.มนัสนันท์ คงวิบูลยวุฒิ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต