เสวนา Lung cancer awareness ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคมะเร็งครบวงจร จัดเสวนา Lung cancer awareness ครั้งที่ 2 “โอกาสในการรักษามะเร็งปอด และอยู่อย่างไรปลอดภัยจากโควิด”ผู้สนใจสามารถร่วมอัพเดตข้อมูล เทคนิคใหม่ในการรักษามะเร็งปอดกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในรูปแบบออนไลน์ สามารถรับชมย้อนหลังผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/MDCU.chulalongkornuniversity/videos/651048356057153