เย็นตาโฟนายอ้วน เสาชิงช้า สนับสนุนการบริการทางการแพทย์

คุณสุกิจ – คุณสุนีย์ ภัทรสุวรรณกิจ จากร้าน “นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า (Nai Uan Yentafo)” นำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ จำนวน 100 ชุด มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี อ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต