เปิด ร้าน “ต้นกล้า ฟ้าใส” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.นพ.ธีระ วัชรปรีชานนท์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ ผศ.นพ.ชลเกียรติ ขอประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกายภาพ และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ร่วมพิธีเปิด ร้าน “ต้นกล้า ฟ้าใส” ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ สำหรับให้บริการแก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากร และผู้มาใช้บริการ เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ อาคาร14 ชั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์