เปิดโครงการ POCT DAY (Point-of-Care Testing) และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ POCT Expert

วันที่ 22 มกราคม 2563 ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการ POCT DAY (Point-of-Care Testing) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรที่ใช้งานเครื่องตรวจวิเคราะห์ POCT DAY (Point-of-Care Testing) มีความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO 22870 : 2016 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มอบโล่รางวัลหอผู้ป่วย POCT glucose ดีเด่น และมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ POCT Expert และให้โอวาสปิดงาน ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์