เปิดร้าน Family Mart

วันที่ 29 มกราคม 2563 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคุณสิริเกศ จิรกิติ กรรมการบริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วม เป็นประธานเปิดร้าน Family Mart เพื่อให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบุคลากร โดยมี ผศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ รศ.นพ.จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล คุณอลิสเตอร์ เทย์เลอร์ President of Central Family Mart Co,Ltd. และคุณโยธิน ทวีกุลวัฒน์ Head of CFG Business Development and Expansion ร่วมพิธี