เปิดจุดบริการศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาพัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.อ.นพ.วิริสสร วงศ์ศรีชนาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารกายภาพ และผศ.(พิเศษ)นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารพื้นที่ ร่วมส่งมอบพื้นที่ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วย บริเวณด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และอาคารรัตนวิทยาพัฒน์ โดยมี อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์ รับมอบและทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับ ศ.ดร.เสริชย์ โชติพานิช รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายกายภาพ นายอัครพล มิลินทบุณย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริหารอาคาร และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดการใช้พื้นที่สำหรับเป็นจุดบริการรถเข็นนั่งและนอนให้กับผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 24 กุมพาพันธ์ 2566