เชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “QS Subject Focus Summit – Medicine 2020”

งานประชุมวิชาการ “QS Subject Focus Summit – Medicine 2020” Theme “The Future of Medicine: Challenges and Opportunities in the Disruptive Era” ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563 ในรูปแบบ Virtual meeting

ผู้สนใจสามารถลงทะบียนได้ที่ https://qssubjectfocus.com/bangkok-2020/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ประชุมวิชาการ โทร. 02-256-4193
หรือ email: mdcu2009@gmail.com