เครือสหพัฒนพิบูลย์ บริจาคอาหารกล่อง

เครือสหพัฒนพิบูลย์, บริษัท ไดชิน จำกัด, บริษัท Nippon Tei group, คุณกิตติ-คุณสุนิสา อุรุพัฒนาการ,ดร.ประกอบ-คุณวรรณา จิรกิตติ, คุณธนินทร์-คุณสุนทรี ลี้โกมลชัย, คุณทิพา-คุณกาญจนา อุรุพัฒนาการ, คุณอมรนิติเชาวน์ และคณะ ร่วมบริจาคอาหารกล่อง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และ รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช ที่ปรึกษาฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ