อิออนประเทศไทย มอบของ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด และมูลนิธิอิออนประเทศไทย โดย คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และคุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ Senior Executive Vice President มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิสแกนใบหน้า จำนวน 7 เครื่อง มูลค่า 202,230 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย และนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา