อาจารย์ปณิธิ อ้นสุวรรณ มอบเงินบริจาค

อาจารย์ปณิธิ อ้นสุวรรณ มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์ ทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ มอบเครื่อง Low pressure suction โดยมี ศ.นพ. วิชัย เบญจชลมาศ ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล และ อ.นพ.พัชร อ่องจริต รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ศาลาทินทัต