อดีตคณาจารย์คณะพาณิชย์-บัญชี จุฬาฯ มอบเครื่องมือทางการแพทย์


อดีตคณาจารย์คณะพาณิชย์-บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ.ไพลิน ผ่องใส และ ดร.อนันต์ชัย คงจันทร์ มอบ Airvo 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง เครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดอ๊อกซิเจน อย่างละ 1 เครื่อง แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาทินทัต