ห้างหุ้นส่วน เอเชียเคมีเวชภัณฑ์ จำกัด มอบชุด PPE

ห้างหุ้นส่วน เอเชียเคมีเวชภัณฑ์ จำกัด และนายปัญญาณ์ ปุณวัฒนวิทย์ มอบชุด PPE จำนวน 400 ชุด มูลค่าชุดละ 400 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และป้องกันการติดเชื้อในการตรวจผู้ป่วยโควิด-19 โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต