ห้างทองจิวเจริญ มอบเงินบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้างทองจิวเจริญ โดยคุณบุตร-คุณเซี้ยม จิวศิริตระกูล และครอบครัว มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ ฝ่ายพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์