หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม หลักสูตร ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง รุ่นที่ 2 โดยมีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 47 คน ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์