มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ “หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต” แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้ทางคณะทำงานและนักสังคมสงเคราะห์ บริหารจัดสรรให้ผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์ฯ ตามความเหมาะสม โดยวิเคราะห์จากฐานะและความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไป (Need-based Scholarship) โดยกลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นให้ทุนต่อเนื่องรวม 4 ปี (2563-2566) รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 5 ล้านบาท หลังจากที่ได้นำร่องช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาไปแล้วจำนวน 30 ทุน ในปี พ.ศ. 2562 ตอกย้ำเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนไทยและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสะท้อนพันธกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งทำดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน เมื่อวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

Pin It on Pinterest