บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบอาหาร

บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด โดย คุณณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ส่งมอบอาหาร จำนวนวันละ 100 กล่อง เป็นเวลา 30 วัน ( ตั้งแต่ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ) เพื่อเป็นกำลังใจ แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.นพ.กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวจิตรา จันชนะกิจ ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านงานนวัตกรรม รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ศาลาทินทัต