สโมสรไลออนส์ดุสิตากรุงเทพ มอบเงินบริจาค

สโมสรไลออนส์ดุสิตากรุงเทพ มอบเงินบริจาค 132,200 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อ โรค Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ อ.นพ.เพชร อลิสานันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านสนับสนุนบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาทินทัต