สโมสรโรตารียานนาวา บริจาคเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง

สโมสรโรตารียานนาวา รวมใจสู้ภัยโควิด โดย อผภ.ดร.เกรียงเพ็ชร ทองบริสุทธิ์ บริจาค AIRVO 2 เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต