สโมสรโรตารีกรุงเทพไซน่าทาวน์ มอบชุด PPE

สโมสรโรตารีกรุงเทพไซน่าทาวน์ ภาค 3350 โดยนายกก่อตั้ง และ อดีตนายกชุดก่อตั้งสโมรสรฯ มอบชุด PPE จำนวน 100 ชุด และ เครื่องวัดความเข้มข้นออกซิเจนในเลือด จำนวน 50 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.นิพนธ์ เขมะเพชร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาทินทัต