สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยม สำรวจระบบยา จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมและผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุม 301 ชั้น3 อาคารรัตนวิทยาพัฒน์