สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นายสุขสันต์ เจริญทวีโชค ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม เข้าเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้คำแนะนำในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆ และรับทราบข้อปัญหา โดยมี ผศ.นพ.ภานุวัฒน์ ชุติวงศ์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ ให้การต้อนรับ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 19 A 1