สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 มอบของ

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 โดยนางพัชรี รุกไพรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ มอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยมี ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศาลาทินทัต