สักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการ ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และ คณะ เข้าแสดงมุทิตาสักการะ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เนื่องในโอกาส อายุวัฒนมหามงคล อายุครบรอบ 71 ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร