สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

(วันนี้) วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โอกาสนี้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของขวัญ และ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี 2562 จากนั้น พระราชทานพรปีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เฝ้าทูลละอองพระบาท รับเสด็จ เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี ความว่า

“ เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ที่เรียกว่าหมาไปหมูมาในคราวนี้ ก็อย่างเดิมขออวยพรให้ทุกๆท่านประสบแต่ความสุขความเจริญทั้ง อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ มีอะไรอยากได้อะไร ก็ได้สมความปรารถนา สมกับที่ได้ช่วยงานกันมา จนเหนื่อยกันมามาก ตลอดปีนี้ก็มีสิ่งที่ดีที่เพิ่มขึ้นมา ด้วยความช่วยเหลือของทุกท่าน ก็บุญทั้งหลายนี้ ก็น่าจะสนองตอบทำให้ท่านทุกคน ได้รับสิ่งที่น่าพอใจ ก็มาปีหน้าก็เริ่มกันใหม่ ด้วยปีใหม่ที่สดใส แล้วก็ปลายปีก็พบกันอีก ”