สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว มอบเงินบริจาค

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว นำโดย นายวิชิต ประกอบโกศล นายไพรัตน์ ห่านศรีสุข ดร.สุมาลี ว่องเจริญกุล นายยุทธนา เหล็กเพชร และนายเชิดศักดิ์ ดาวแก้ว มอบเงินบริจาคจำนวน 600,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 10 เครื่อง โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัตPin It on Pinterest