สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบของบริจาค

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล สภากาชาดไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำโดย นางลดาวัลย์ รวมเมฆ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย และประธานคณะกรรมการอำนวยการฯ, นางดวงสมร พันธุเสน รองประธานคณะสกรรมการอำนวยการ มอบชุดให้กำลังใจต้านภัย COVID-19 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล และนางอัญชลี โสตพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านกิจการองค์กร รับมอบ ณ ศาลาทินทัต