สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 14 มอบหุ่นยนต์สื่อสาร


โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอขอบพระคุณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ CU14 และผู้มีจิตศรัทธา ที่ได้ให้การสนับสนุนมอบระบบ Kaitomm Hospital หุ่นยนต์และระบบสื่อสารทางไกล จากบริษัท สตาร์ทอัพ HG Robotics และ Obodroid จำนวน 50 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์