สมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ มอบชุดปลอดเชื้อ PPE

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563 ผศ.พญ.สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ มอบชุดปลอดเชื้อ PPE ให้คณะแพทยศาสตร์ นักเรียนเก่ามาแตร์เดอีฯ ทั่วประเทศ จำนวน 1,200 ชุด โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร และนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ ร่วมรับมอบ ณ อาคารอำนวยการ