สมทบทุนเงินฝาก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นางบุญธรรม จงประสิทธิ์ มีจิตศรัทธาบริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนเงินฝาก 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 400,000 บาท เพื่อบำรุงและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 300,000 บาท และเพื่อสมทบทุนบำรุงสภากาชาดไทย จำนวน 300,000 บาท โดยมี รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ศาลาทินทัต