สมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญ

ศ.พญ.อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา นางสาวรัตนา อนันต์นนท์ศักดิ์ นางอมรรัตน์ พงศ์วิจิตรพันธุ์ และครอบครัวอนันต์นนท์ศักดิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 330,000 บาท เพื่อสนับสนุนสมทบทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยสามัญ รวมถึงพัฒนาส่วนขยายของอาคารผู้ป่วยนอก ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต