สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์

นางวิมลรัตน์ เดชาวิจิตร และครอบครัว มอบเงินที่ได้จากการบริจาคในงานสวดพระอภิธรรม นายสมบัติ เดชาวิจิตร ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2561 จำนวน 4,226,270 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี นายอำภล ศรีอภิรัฐ หัวหน้าฝ่ายพิธีการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ วัดหัวลำโพง