สมทบทุนกองทุน ฯพณฯองคมนตรี ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์

ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย ท่านผู้หญิง ม.ร.ว.บุษบา สธนพงศ์ และนายพัฒน์พงศ์ จิตต์กุศล บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนกองทุน ฯพณฯ องคมนตรี ม.ล.ทวีสันต์ ลดาวัลย์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ศ.นพ.เกรียง ตั้งสง่า รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร และ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาทินทัต