สมทบกองทุน แข็งแรง – มั่งมี เพื่อพัฒนาวิชาการวิจัย ฝ่ายวิสัญญีวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณขนมเข่ง เพิ่มภูศรี บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท สมทบกองทุน แข็งแรง – มั่งมี เพื่อพัฒนาวิชาการวิจัยและบริการ ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณศาลาทินทัต