สนับสนุนอาหาร

ร้านต้นกล้าฟ้าใส สนับสนุนอาหารเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ทุกสัปดาห์ โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต