สนับสนุนอาหารกล่อง และชุดกำลังใจ(เครื่องอุปโภค-บริโภค)

นางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่การตลาด บริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สนับสนุนอาหารกล่องจำนวน 200 กล่องต่อวัน เป็นเวลา 30 วัน รวม 6,000 กล่อง และชุดกำลังใจ(เครื่องอุปโภค-บริโภค) จาก Gourmet Market จำนวน 2,000 ชุด ให้กับบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต