สนับสนุนน้ำดื่ม CP และอาหาร

บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด ธุรกิจศูนย์อาหารฟู้ดเวิลด์ สนับสนุน น้ำดื่ม CP จำนวน 2,220 ขวด และอาหารจำนวน 400 ชุด เพื่อบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 ณ ศาลาทินทัต