ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มอบ Face Shield

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  โดย นางสาวอรดา เกิดหงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มอบ Face Shield จำนวน 1,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ฮีโร่ COVID-19 ทุกท่าน โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ ศาลาทินทัต