ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านสนับสนุนบริการทางการแพทย์ นางอัญชลี โสตถิพันธุ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านกิจการองค์กร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ เป็นผู้แทน วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาตินานัปการ ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร