วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบ 108 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โดยร่วมพิธีบรวงสรวงศาลพระภูมิโรงพยาบาล บริเวณตึกอำนวยนรธรรม หลังจากนั้นถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ณ ตึกอำนวยการ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ณ ศาลาทินทัต และถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8 )

และร่วมพิธีทางศาสนา พิธีสดับปกรณ์ถวายสมเด็จพระปิยมหาราช สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร ร่วมมอบโล่รางวัลให้กับบุคลากรดีเด่นและประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป