วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day)

วันที่ 30 เมษายน 2562 นางสาวเฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน วันพยาบาลพี่เลี้ยง (Nurse Preceptor Day) โดยฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบทบาท หน้าที่ ความสามารถและการส่งเสริมสนับสนุนพยาบาลพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดจริยธรรม ความรู้และประสบการทำงานให้แก่พยาบาลใหม่ โอกาสนี้ ผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล ร่วมติดเครื่องหมายประดับหน้าอก แก่พยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์