วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ที่ทำลายสุขภาพ พร้อมร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้นล่าง อาคารจักรพงษ์