วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู และ นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ครบรอบ 97 ปี โดยมี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 2-3 ชั้น 4 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ สภากาชาดไทย