ลินเด้ส่งใจ สู้ภัย COVID-19 สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อ

“ลินเด้ส่งใจ สู้ภัย COVID-19” นำโดย นางสาววิภา จินดา รองกรรมการผู้จัดการ นายอัษฎาพร อุ่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวสิรัชภา อาภาธรรมคุณ ผู้อำนวยการธุรกิจทางการแพทย์ บริษัทลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งความห่วงใยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศ สนับสนุนชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE Suit) จำนวน 2553 ชุด และมอบให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารผ่าตัดเก่า (111)