ลงนามถวายพระพร

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และลงนามถวายพระพร ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี