ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพร ให้มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน เมื่อวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โอกาสนี้ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริรองผู้อำนวยการ ฯ ฝ่ายการคลัง และรศ.พญ.พริมา หิรัญวิวัฒน์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านแผนและงบประมาณ ร่วมให้การต้อนรับ